אולי אתגלגל לפרה

אולי אתגלגל לפרה
שקדושה היא
גם אם אינה יודעת
ואינה דוברת
בראש חוצות
ואינה חושבת עצמה
גדולה וחזקה
מעכבר
לא מרגישה
את כובד הכתר
שהונח על ראשה
באופן בלתי מוסבר
גם אם חייה
אינם כה ארוכים או יפים
היא מנצלות אותם
כמאה שנות אדם

אך ודאי אהיה
כלב בית
מסור לאדונים
נושך אויבים
מקים מהומות בסביבה
בזמנים לא מתאימים
אעשה צרכי בחצרות זרים
אקרע בגדים מחבל הכביסה
אטרוף חתולי רחוב
אשב ימים כלילות
באותה מלונה מצחינה
לספור את הרגעים
הבאים וחולפים
על פני ככבשים