קריעת בד

קריעת בד
משיבה תמונות אבודות
פיצוץ כוכבים
יבשות ניתקות
אדם נפרד זמנית
מילדותו
עד הפגישה
שאיננה אפילו שרטוט מופשט
רק נחש
על נקודה
בלתי נראית
ממרחק או מקרבה
באור התרסקות מטוס יחיד
בלב דומם
מדמם
כקריעת ילד מבטן אמו
אדם מהמוות שכבר שלף טפריו
משינה מתוקה
סוף הכאב
והרי אין סוף
אי אפשר לחברו למכונת החייאה
או לנתק
כאב הוא חיים
לילה שצועק
להמשיך