מבין הסורגים

מבין הסורגים
אתה נראה
משויף היטב
לבן עד אבדן הפחד
הכאב
הילדות
ציפורן שבורה
לב שרוקן מדמעות
עין שיבשה מאור חקירות
באישון לילה
זוהר ורחוק
כמעט מעל החוק
ולא די גבוה
להימלט מפתח האוורור
די חזק להילחם
על פת לחם
לשרוד את החושך
להאיר
בירח פרטי
שהשמים
יוכלו לראות