מאחורי הבית שלנו

מאחורי הבית שלנו
רואים ירוק לאופק
טיפות הגשם
עדיין על החלון
עדיין לא מתו העננים
עדיין יורדים אלינו דברי אלוהים
יום יבוא הכול יהיה לבן
ירוק של צמח
כחול של מים
חיים
יום גדול ורחב שמיים
ואנחנו נהיה נקודה בים
נשתה את המלח
טיפות
נהיה ימים ולילות
נשטוף עם נהר הזמן
נתגלגל עם הרעם
נכה בסופה כברק הזוהר אל האדמה
האור יהיה בכף ידינו
להשתעשע בימי ערפל
כשאין יוצא ואין בא
רק שלושתנו כאן
בין כף ידי
לכף ידך
שתי וערב
אהבה נארוג
נסיט אותה כווילון
נגלה את השמש בהר
ונצא אל מאחורי הבית שלנו
לגלות טיפת טל
על עלה שנשר