כתבתי לך ספר שירים

כתבתי לך ספר שירים
ספר שקיעות וזריחות
אני אומר הכול
בשפת אמי
שפת המקום ממנו באתי
שפת האדמה והנחלים
יד ליד
גוף לגוף
חלום לחלום
ניפוץ לניפוץ
יום ליום
אדם לחייו


אני מרגיש אותך
ומנסה לאמץ
את קלותך
את ריקנותך
המקסימה כמדבר
אל תוך התוהו שבי
יד ליד
גוף לגוף
חלום לחלום
ניפוץ לניפוץ
יום ליום
אדם לחייו

אני זוכר הכול
את שפתך
שפת המוזיקה
שפת האהבה
שפת האומר ללא מילים
יד ליד
גוף לגוף
חלום לחלום
ניפוץ לניפוץ
יום ליום
אדם לחייו


כתבתי לך
ספר שירים
ספר שקיעות וזריחות
סגרה הכריכה העבה
על הספר
כירידת המסך
על האושר
המרתק אותי
עד דמעות
ועד גשם