כל גרגר חול

כל גרגר חול
זורק אותי חזרה למדבר
לא יכול להכיל
את כל המראות
בונה מקום
צובע שמיים
מוסיף לגדול
מחוץ לגבולות המוכר
המותר
אל חלל אין סופי
לשכוח לזרוח
מול אח הבוער יער כרות
בוכה נחל ושר
חומק אל עולמות
ברואים במילה
אל חיים שלא מחליקים
מבין האצבעות