כי מן הנפילה עיצבתי לי כנפיים

כי מן הנפילה
עיצבתי לי כנפיים
יצרתי זרימה
ידעתי רוח
מצלילים מילה
תנועות ועיצורים
מגוף והילה
ומחושך ואור מתחתי קשת שלום
לילה ויום
דיו וקסת
חבל מתוח ללכת עליו כלוליין מעל הבית
שיהיה תמיד לאן לפול
לאן לחזור
משם יריתי לשמים
מילה כתובה
חץ אהבה
הזמן יביא את התשובה