חרבות משחיתות מידותיי

חרבות
משחיתות מידותיי
פטישים
מנפצים כל מחסום
כבול על מזבח אלים
בחושך הפתאומי
מול ציפורני נשרים
כוחות פורצים מתוכי
כאבן לוהטת
זרע נשלח עם התנועה
קדימה
אל המקום ממנו בא
נשמר על ידי בעל הקלשון
בחדרים
כף מאזניים מוטית
נקבע גורלנו
קרובים עד מגע
לידוע מראש
שייכנס
עם צלצול פעמון חצות
עם כל נשימה
קפיאה והפשרה
על פי מזג הרוח
קובייה שנפלה לרגלי
ניחשה
חיים או מוות