חץ שלוח - לאילן רמון

חץ שלוח
לגבול האחרון
אל סיבת היקום
אל סודות הקיום
אל מראה העולם מעין השמש


בני אדם מסכנים הכל
את בוקר המחרת
ואת ליל אמש
מודדים את השמים
מותחים את הקשת
אל מעבר לאופק


שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, אפס,
זה מה שקושר אותנו יחד
זה כאב מאוד ממשי
לא עוד סרט על בד
שבעה מכתשים
נוספו על פני הלבנה
שבעה כוכבים כבו
שבעה עולמות
שבעה שמות
ונשמות
שאהבו
קפאו כמחוגים
בשעון הזמן
שעון השמש
שעון החול
בקו לבן
על רקיע כחול


לאט אוספים
את שברי המתכת
את פיסות הזיכרון
את קריאות האימה
והתדהמה
את הקופסה השחורה משחור
של מכונת ציפור לא מוצלחת
שנטרפה דעתה


ואתה אילן
בכל לב
ניטע

לאילן רמון