חלומות מכוסי עננים

חלומות מכוסי עננים
הגשימו
אני רואה מה שראה נער
שהביט פנימה
מחפש בין המוני האותיות
את ילדי
כמלך כל רואה
שומע גן פורח
נוגע בבת כבאמי
חי בשני עולמות
חולם מזריחה לזריחה
נוף פרוש מחוף לחוף
דממה מתמוססת באור גדול
בקצה הצוק אין ברירה
רק שמים
לפרוש זוג כנפיים
נפתח כעובר
כפרפר
רואה פני אם לראשונה
מגלה את חום האדמה
מחבק את הים
צולל כדגי יוד
העט רועד ביד
עד הדף הבא
עד לבחירה