חיית את היום

חיית
את היום
ידעת
את הלילה
נעלי הזכוכית
התנפצו
כשמצאת
והוא
רחק בשריקה
הופעת
עם שקיעת המנגינה הזאת
לכתוב בדמך
את ההר
להזיע
לאהוב מלמטה
לראות
בכוכבים
ולהראות הכול