חגורות הדוקות

חגורות הדוקות
ומלקות
לא השאירו עלי
אותותיהן
הקאתי אכזבותיי
במן שוויון נפש
הגרוע מכל עבר
למדתי מן הנפילות
גדולות ונצורות
אומנות הישרדות
משורת הנמלים
כל מה שלא יכלו שמיים
להעניק לבן תמותה
העץ מתאמץ לשתות ביער
את חום האדמה
שורשיו נרדמים
ככפות רגליים בלויות
בצעד ימין או שמאל
מזכירות מה שאבד לראש
ומוסיפות כנפים שקוצצו
וניתנו ללב
ומשם אליך
שכאבק ברוח
נכנסת בעיני