זרעים שטים על מים

זרעים
שטים על מים קדושים
מכילים את מסע הדרך
את חום לבנו
הכתום שנאהב
נאחזים בשרכים בחוזקה
לא לשקוע
נשמטים כעלים
בתום העונה
צוללים אפלים
כחטא
כמצווה
אל אמת האובדת
בטבעיות
כגעת אדם
בצילו המונח
לדעת גבול
בין שמים לארץ
לחשוב
בין תו לשיר
את סיפור תולדות החיים
גלגולי השמשות
כוכב שביט שניתך
כאבן אל שלולית
רועד
את המעגל
שנפתח