המרחק מכאן לשם

המרחק
מכאן לשם
כשינה חטופה
מול חלון רכבת
עבר עלי בחלומות
על כל הטוב שיכול להיות
חקרתי כל תנועה
כל הבעה חטופה על פנייך
כל צליל מתיבת התהודה
רואה ילדה אישה
חיוך מכסה
שיער מתפרע
מבט עמוק מכל בור שנפלתי
וידיעה שעמוק עמוק הזהב
לשאוף אותך לאט
להזין מדורה
חושך קסום
ספר עבה
ירוק סבוך
אדום חי
נושף
רעב
כשקשוק הזמן
קשה כקריעת הטבור
ושמירת הלב