המזבח הזה

המזבח הזה
דורש קרבן אדם
האש מלטפת חלקות
ילד משחק בביתו
לא חושב על קרב
רק קרב
בתפיפות
בזחילה
אל מעגל התהום
בתחרות
עם החיים
אין ניצחון
המנצח
זוכה במוות
דורות אדם
ורוח
בוכים
והשמש
בגשם
מליטה פניה