את נותנת ליום

את
נותנת ליום
צבעים
שיר מסע
ברור
לא ברור
ככוון הרוח
צריך למצאו מחדש
פתק בבקבוק
חומר חלון מופלא
דרכו מוחזרת אלי דמותי
כעיני תינוק
מתחת לפני המים
דמעות אדם
מושבות אל המקור
כפנינים יפות
על קרקעית
גני ים קסומים
את
נותנת ליום
צבעים