את נושבת צבע גלים גלים

את נושבת צבע גלים גלים
שאשיר לך
שירי אהבה מעוננים
ואנגן בכינור טיפות גשם
במקום בו היו ידינו נוגעות
משאירים חלק מעצמנו
והולכים כדי לחזור ולראות
איך השמים שלנו
שטים כים