את כבר במנה השלישית

את כבר
במנה השלישית
ונראית טוב
גם בעיניים עצומות
אני עוד לא סיימתי
את הראשונה
חושב שתי מנות קדימה
ומרגיש מוכן לקצפת
הצד הזה
הוא נחש ידוע
כרבים ורעים
אפשר לעשות כאן ארוחה לתפארת
אבל ספר הבישול כה מטעה
אין טעם וריח
איני מוצא את מקומי
רוצה לבשל אוכל סיני על אבן
אוכל חי
צומח ודומם
על פי תורת דורות גדולים
תורת הרוח והאש
היין והיאנג
הים והשמיים
הקטן והגדול מתיאור
כל שאינו ידוע
והאור בצילו
לא אמת
בפי נחשים זקנים
בפי ממעיטים בכוח
בפי שמש שוקעת אל הלילה
לא אשם בזורח
גם הירח טעה
רק
בגלגל סובב
במים זורמים
ברוח הממיס שלג בהרים