את יושבת על פסגת אחד ההרים

את יושבת
על פסגת אחד ההרים הגבוהים
כגעת אדם באלוהיו
והוא גבה
כאור אל הלילה
כשקט מצולות
מעבר עננים סוערים
הכול וכלום
רגע ונצח
זה החושך
את נשמתך
הוא מבקש