אלף פנים לסלע

אלף פנים לסלע
והוא דובר אלי
מכולם
אין ספור פנים
לעננים המשתנים
לעצים
להרים הגבוהים
לכוכבים
לדרך
נוסע
מקרטע
על כביש שבור
מקצה סוף העולם
מימין
קיר אבן
משמאל
תהום פעור
רעב תהומי
למה
למי
מביט על נפשי
נמלט לצדדים
אל ידיו הפשוטות
של ירוק העד
נושם אל היופי החי
נפתח
ללא שם
כפריחה
כמסך
כמצנח
מזכיר לי
מילת חידה
איש איש ואלוהיו