אל המילים

אל המילים
אני קורא
לבוא
פותח להן
שערי שמיים
בורא אותן
ברוח
כמו שהן בראו אותי
עפר ואפר
חול וחלל
שם ושמיים
תמיד בשניים
תופס רעיון מרחף כלבנה
אוסף שברי כוכבים
גושים מזהירים
בשמי עננה
לחבר ולהאיר
עולמות חשוכים
באדם
אולי
יתנו דעתם
ייקחו ספר
כמקום
ויחיו
בין המילים
כבית