שתי טיפות באוקיאנוס שבור

שתי טיפות באוקיאנוס שבור
שתי דרכים
שני חיצים ירויים או מסומנים על מדרכה
שתי מטרות
שני תווים
שני צלילים
שני גלים
שתי פסגות
שני כלים חלולים
שני עננים משייטים
לומדים את שפת הקירות
המראות
לומדים ללכת
אל הנפילה והמעוף
לכבוד זריחתו של יום המחר
וחייו של יום האתמול
כעת