קרוב מקום האמת

קרוב
מקום האמת
לא אבקש סליחתי
מאנשים
זמנים
מקומות
אבקש
משיר
מנגינה
תו
צפור
צמח
ממך
אבקש
על רוחי
שהסירה עלה מגבעול
טרם עת