פרחי השמים

פרחי שמים פורחים בביתנו
מה נעשה אהובה
והדרך כל כך כאובה


נחל קר
מרטיב את הלב
הנמס כמלח
ענפים חותכים
בבשר חי
אני מצלם
כל עיקול בדרך
כל עץ
כל נשר שמיים
הולך על אבן לוהטת
בעיניים צורבות
ואולי מותר לי כבר
לשמוח בך
לדמיין לעצמי
אהבות
לרדת אל האופק
פעמיים עד שקט
ושלוש עד הזריחה
שתבוא


פרחי שמים פורחים בביתנו
מה נעשה אהובה
והדרך כל כך כאובה