נפתחת כריחו של פרח

נפתחת כריחו של פרח
עם בוא אביב
מלאת חלל
בין לב ללב
בקיץ זרחת
בחורף קמלת וכואב
בין כל הזיכרונות והמלאכים
שנותרו מחייך וכל האהבה
שתי את הגשמים
הראשונים של הסתיו
עם הזרעים שפיזרת ברוח
ונשארו לשכב באדמה
לחכות לזמן המתאים
אנחנו יודעים
שמש וירח
לעולם אינם טועים
אור וחושך
באים תמיד בזמן
כמו מוות וחיים
ואת
בימייך ובלילותייך
נתת לנו כוח
להמשיך בלעדייך
לסמדר