מילים הבשילו בי

מילים הבשילו בי כלהבות
חורכות את הבשר
בנשמה


באו ורקדו לפני
פושטות מעליהן
שכבות של חומר


עד שיכולתי
לראות בן
את עצמי