מה אלבש

מה אלבש לקראת פגישה
ואין לי דבר לכסות
ואין דבר שארצה להשיל מעלי
מה אלבש ואני מעבר לבגדים
לעור לבשר
איך אלבש את הלב
ואשאיר מקום לשלך
איך אדבר
כשאעלה מתוכך
במזרח
איך ייצבעו
ראשי ההרים
באש
איך ייסוב הזמן
כשנפגש
ויהיה
מקום לשניים
בשמיים