לפעמים את בית

לפעמים את בית
לפעמים את גן
לפעמים טיפות הגשם בחלון
לפעמים אמיתית מהחיים
ים זורם אל האדמה
שזורמת אל השמים
עולם זורם אל הנשמה
בני אדם זורמים זה אל זה
משתתפים וצופים
במחזה
המדבר אל ירוק העד
הרגע אל הנצח
זה הזמן
להסיר את הבד
לגלול אבן מעל הפתח
להמיס שנות קור
להתעטף
באור