להסיר שמיכה חמה

להסיר שמיכה חמה

לפול אל קרח

להידקר ביערות פרא בלא שבילים

חלקות בור הקרובות אל הלב

לשיחה עם כל מיני דברים

שאני אוהב יותר או פחות

שעוד לא נכבלו

לא בחנו אותם בזכוכית

לא הגדירו בספרים

לא הביטו בהם חיים על חיים

לשלח פרפרים חנוטים

לפרוש כנפי זכוכית

לקרוע קרע בבד עננים

לתת לשמש ללטף

להמס שנות שנאה

ריחוק שחכה

לצבוע פריחה

להאזין לנגינת האור

שקפאה על מיתר ירוק

להעיר ענק משנתו אל גני ילדותו

הבוכים על הפרחים שנבלו בלכתו

יש עוד שמש מאירה

וצחוק

ייגש לחלון

רק מבט