לאן הולכים העלים הנושרים

לאן הולכים העלים הנושרים עם בוא החורף
לאן הולכים הפרחים היפים עם בוא הקיץ
לאן נעלמת השמחה עם רדת העצב
והאור עם רדת הערב


מאין הגעתי אני
לא אדע
מאיפה את תבואי
חידה


אני רק יודע שיחד נהיה
שמש עולה ירח מלא


היכן נחים החולות הנזרים עם שוך הרוח
היכן נחים נהרות מתוקים בים מלוח
לאן נעלמת השמחה עם רדת העצב
והאור עם רדת הערב


מאין הגעתי אני
לא אדע
מאיפה את תבואי
חידה


אני רק יודע שיחד נהיה
שמש עולה ירח מלא


היכן שמורים הצבעים השמחים עם צאת הסהר
איפה שמורים חלומות ביעותים עם אור השחר
לאן נעלמת השמחה עם רדת העצב
והאור עם רדת הערב


מאין הגעתי אני
לא אדע
מאיפה את תבואי
חידה


אני רק יודע שיחד נהיה
שמש עולה ירח מלא