ימים ולילות

ימים ולילות
הרים ואגמים
משוחחים
זה עם זה
שותפים למסע
שוטפים במפל
שמחים כאחים
נשאבים אל נקודה רחוקה
של אש
כעין הסופה
אל תוך שקט מוצק
כחלום אכזר
קרניים ראשונות
מסנוורות
כצעקה