יד יחידה

יד יחידה
מתאבכת בי
עשן הזיות
נופי ארץ כמוסה
נשמרת על ידי רוחות
מקשיבה להד זורם
על נהר חם
דרך הגן
מים ורוח
מערסלים אותך
אמיתית
כשמיים פתוחים
עדת נימפות חסודות
מעל ראשי
כהיכל מזבח
קרבן נדרשתי
ולא נענה
ואיך תוכלו לשתוק
וקול בנכם
אשר אהבתם
זועק אליכם
מן האדמה