השקט הזה

השקט הזה חורק
ושוחק
פעמי בום גדול
שריטה בזרימת הזמן
סטיית הנהר אל מחוז
לא ידוע בינתיים
לא שפוי
לא מודע
לא עומד עם פלס
לוודא שהעולם ישר כמו אגדה
האם האור ההוא יטפס
במורד המפל
אל תהום עיוור
חירש
אילם
נשר אדום
עוד נושם
ורושם
מקומות ללא שם
חלונות מוארים
חסומים למגע
בחצות לא מצליחים לישון
כלבי הצייד
בלב הביצות
לא מצאו עדיין
את גופת האדון
האם הגשם יאחר לבוא
גם השנה
הערבה לא תבכה על ענפיה
ונגן החצר
על פריטותיו שפרט
לשמח לב שותת
לאסוף חיוכים שאבדו
שהתפזרו בחצר אחורית
האין עוד דרך שאל הזמן
לבוא אל הנצח
האין עוד מקום
שאלה נקודה
למרחב
האין חיים
בנשימה
עולמות
בתא
האין ימים רבים
בגל
סערות וגשמים
בטל