השעון מתקתק לאחור

השעון מתקתק
לאחור
קבענו להמריא
המרחב האווירי
צפוף פתאום
אין רואה
אין נראה
שמי החול והים
נקיים
האם נצליח
להתרומם
ממקום לא מתאים
בזמן לא נכון
להיות ברקיע
ועדיין לחוש קרקע
כנוודים יחפים
לקרוא כתב ברייל של נופים
בולטים או שוקעים
עומדים או זורמים
השמיים יגמרו
מהר מדי
נצנח אל ארץ אחת
בה אין לנו עוד חלק
ונמצא את הדברים
כאילו ישבו וחיכו
קפואים מההמראה
דרך הכול
כמו אין חדש תחת השמש