העוגן כבד

העוגן כבד מאד אני אומר לו
העוגן כבד אני שומע
העוגן כבד אני צועק נגד הקיר
העוגן קל
העוגן קל
חוזר ההד
המפרש הזה קרוע אני אומר לו
המפרש קרוע אני שומע
המפרש הזה קרוע אני צועק לגלים
המפרש שלם
המפרש שלם
הם חוזרים
הקשר נפרם אני אומר לו
הקשר נפרם אני שומע
הקשר הזה נפרם אני צועק לו
הקשר חזק
הקשר חזק
הוא עונה
לאיזה כיוון נושבת הרוח
הם שואלים
לשם אמרתי
לשם אתה צריך לשוט
הם אומרים
שטוף אותי
גשם חיים
אני שט
קל
קרוע
פרום
רוכב על רוחות
מחפשות