האם אפשר להציע

האם אפשר
להציע
לפתוח חלון
אפשר שכחת
מאיפה באת
מהכחול הכחול
תוריד את הגלימה השחורה
תביט על הנוף
הלא תלך ענן
להמטיר יגונך
אצל שדות בור
לא זרועים