דרכה של האש

דרכה של האש בשדה
קשה
גם אם זו חלקת קוצים שפוטה
והכתובת כתובה
סופה להתקפל ולמות
להודות בטעות
לשלם את מלוא הדין
בפני עוטי הגלימות השחורות
המסכות החסינות
לכרוע מול חוקים אטומים
לידום נוכח מקלטים קפואים
כל רגע יכול להשלח הכדור האחרון
אתה הפחד
שתדבק בזנב חלום
אדמה לא תדע שמיים
או כוכבים
או מים
או רוח
או אש
ואין
ויש