בגן

בגן
ששמש שלי
ומים שלך
הצמיחו בידיים שלובות
בעיניים שלוות
לאחוז בזהב
לקפוץ אל תהומות זמן
בלי לדעת תחתית
להיפתח כעוף בודד
אל אור פצוע
מנוקר כבד
להתנשא לאולימפוס
שלמות של שמים ותהום
כלפיד בוער
כעשן
כשיר נחרט
על ענן
בין עורבים רעבים
ברטט עט
בידיים קרועות