אתמול בערב

אתמול בערב
הייתה זרימה חזקה בנחל
בין עולם לעולם
לא הייתה בו רוח
היו גלים
אתמול בערב
שקיעה זרחה
צבעה אישון לילה
המעגל כמעט נפתח
גאות ושפל
מקרקעית הים
מעלה עם יופייך
פסגות הרים
נהרות גועשים
וכל מה שביניהם
בונה עיר מחול אלמוגים
מרוצפת צדפים
פניני מעמקים
עבד כנוע
כבול בשלשלאות
לטבע הבריאה
למרחב המתפשט
לא הושטתי ידיים
לגחלים
או לזהב
משחר ימים החרשתי