את אמרת מילה אחת

את
אמרת
מילה אחת
בצליל עמוק


ורציתי כל כך
לעזור לך לבכות


לחצוב מכרות שלמים
מתוך ליבך
שיהיה לך שקט
בלילות ארוכים


שיהיה קל יותר
לרכבות שלך
לחצות חושך מנהרות
למים שלך
לפרוץ אל המפל


תבכי
תבכי
תבכי


תשפכי הכול
אל תשאירי אף טיפה
שלא תפריע לך לראות

לנשוב את פעמוני הרוח
במנזר השקט שלך
בממלכה ירוקת העד


תבכי
תבכי
תבכי


דמעותייך
ייקוו לרגליך


כצמח מדברי
תינקי מעומק האופל
מארץ נחלי התהום

ונראה איך הלילה
יורד על בתים
למטה ולמעלה


ונחוש בשינוי
שיביא משב הרוח


כשתחת העץ
תבכי


ובעמק גבישים יצמחו
כפרחים אחר הגשם