אני נופל

אני נופל
אל חייך
דרכך
דרך עינייך
לומד לפול נכון
איפה מותר
מתי אסור
צריך אותך
אני מכור
שתהיי כאן
ושם
תמיד אתי
כמו הים
כמו שמים
קרקע טובה
שמוכנה תמיד לתפוס אותי
תלויה מעל ראשי
כתקווה
תמיד
להושיט יד
לתפוס
כמו אהבה