כשהעולם היה אחד / נהר שניר בביצוע שיר דהן

כשהעולם היה אחד / נהר שניר בביצוע שיר דהן