אוויר

מילים - נהר שניר, לחן - שלמה גרוניך

אוויר
תנו לי קצת אוויר לנשום
המנהרה כה אפלה
בדרך לשום מקום

אור
תנו לי קצת אור לראות
המלחמה מחניקה
מעיוורון ודמעות

שביר
העולם כה שביר
בגוף בלב בעצמות
והראש בקיר

חיים
תנו לי רק לחיות ולהיות
תנו לי את חיות הבר
פרחים וחלומות

די למלחמה
עכשיו
החלק הקשה

עכשיו
לתת ידיים
לאחים שהיו לצל

עכשיו
ללמוד לשכוח

לא לקחת
לא בכוח

עכשיו
ללמוד לסלוח

אוהב
לא שונא

חי
לא מת

אחים באמת

בינך לביני
הרי נדע

שנינו
באנו משם
שנינו
זורמים אל הים

מכאן למעלה
מכאן לשם
הכל אחד

באמת

תם
כל טעם
לשפיכת הדם

אוויר - נוהר שניר